logoAKTUALITY

 Pokud máte zájem o zakoupení katalogu Městské zásahy Praha 2010, prosím, pište na adresu info@mestskezasahy.cz
Cena: 200 Kč (plus poštovné)Výstava Městské zásahy Brno 2011 proběhne v prostorách bývalé brněnské městské káznice (vstup z ulice Soudní) od 27.5 do 30. 6. 2011.

Otevřeno út-ne od 10.00 do 18.00 hodin.

Vstup volný.

Všechny projekty, které byly odevzdané na základě výzvy si můžete stáhnout zde: Městské zásahy Brno 2011

Soubor obsahuje .jpg dokument oznaceny 00 se seznamem a ciselnym oznacenim jednotlivych projektu.

Městské zásahy mohou mít velké množství podob.

Hlavní ideou je pokusit se najít určité body, místa a situace ve městě, o kterých si myslíme, že nefungují tak, jak by měly, nebo nepřináší obyvatelům to, co by přinášet mohly. Často jsou to místa, na které jakoby každý rezignoval, nikdo v nich nenašel možnost profitu. Nechtěli bychom však tento projekt omezit jen na nacházení takových míst, chtěli bychom, aby se pro ně našlo reálné řešení. Ukázat, že v městském kontextu mohou i malé změny přinést velký efekt.

Problém a příležitost jsou dvě strany jedné mince. Pokud máte jedno, máte i druhé. Nabízíme platformu, kde lze využít kritického pozorování našeho prostředí v jeho zlepšení.

Projekt je místem, kde se mohou potkat víceré zájmy: obyvatel města, městských úředníků, architektů, umělců, mudrlantů i odborníků. Projekt nemá generovat zisk nebo bombastické sliby, má se pokusit něco změnit. Zároveň představuje i způsob jak ukázat další kroky a možnosti při tvorbě veřejného prostoru. Pokouší se otočit klasický způsob distribuce městských zakázek a bez nároku na honorář a bez čekání na výzvu pomoci městu a okolí.

Projekt Městské zásahy má již za sebou dvě kola v Bratislavě, která vyvolala velký ohlas. Jejich výsledkem bylo 63 návrhů konkrétních řešení. Výstava proběhla v Slovenské národní galerii, vznikl katalog a dokumentární film, jeden z návrhů se připravuje k realizaci, dva byly realizované. www.mestskezasahy.sk

Městské zásahy Praha 2010 představily 81 návrhů. Výstava proběhla v Centru současného umění DOX. V současné chvíli jsou tři projekty realizované a další tři jsou rozpracovávány. www.mestskezasahy.cz

Na základě tohoto úspěchu jsme se rozhodli projekt uspořádat na stejné bázi i v Brně. Tentokrát navíc s přímou podporou magistrátu, což by mohlo zaručit lepší komunikaci s úředníky pro případné další rozpracování návrhů, či dokonce jejich realizaci.

Pokud se cítíte být touto výzvou osloveni, potvrďte prosím svou účast obratem na email info@mestskezasahy.cz, kde vám rovněž odpovíme na všechny případné dotazy.

Součástí této výzvy jsou podmínky a termíny odevzdání návrhů.


Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Adam Gebrian, Jana Kostelecká
Městské zásahy (občanské sdružení)Městské zásahy Brno 2011
Autoři konceptu: Matúš Vallo a Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects)
Kurátor: Adam Gebrian (AG-ENT)
Produkce: Jana Kostelecká
Spolupráce: Dům umění města Brna
Projekt probíhá za podpory Statutárního města Brno


Zadání
1) Vyberte si minimálně jednu lokalitu ve veřejném prostoru na území města Brna a navrhnětě svůj zásah.
Návrhy budou prezentovány jednotnou formou.
Formát: A1 na výšku (pokud jste přesvědčeni, že projekt bude vyžadovat více prostoru, je možné konzultovat navýšení počtu A1)
Fotografie vybraného místa (minimálně jedna)
Vizualizace návrhu (ideálně varianta předtím a potom, tedy zákres do vybrané fotografie).
Návrh je možno doprovodit půdorysy, řezy, pohledy, schématy, či situací, ale je třeba pamatovat na to, aby byl jednoduše srozumitelný komukoliv, nikoliv pouze profesionálům. Minimálně jedna z vizualizací by měla splňovat rozměr 4000x3000 pixlů.
Doprovodný text (v maximálním rozsahu 1300 znaků včetně mezer)
Odhad nákladů na realizaci projektu
Prosím, neumisťujte na tento plakát jméno vaší společnosti ani kontaktní údaje. Tyto informace budou součástí popisky, která bude nainstalována u každého plakátu v jednotné formě.

Model návrhu je velmi vítaný, ne však nutný.

Forma dodání:
1) tiskové pdf v požadovaném formátu (pro instalaci výstavy)
2) jednotlivé části jako samostatné dokumenty (pro přípravu katalogu)
3) popiska k panelu ve formě:
Jméno ateliéru // autorů:
Název projektu:
Adresa // lokalizace místa:
Odhadované náklady na realizaci:

2) Druhou částí vaší účasti by mělo být vytipování přinejmenším dvou dalších lokalit, které by si podle vašeho mínění zasloužili pozornost odborníka. Toto místo prosím dokumentujte jednou fotografií a stručným popisem, o jakou lokalitu se jedná.

Termíny:
16. 9. 2010 vyhlášení výzvy
16. 10. 2010 zaslání krátké anotace projektu (prosíme o specifikaci vybraného místa + stručně k návrhu) na adresu info@mestskezasahy.cz
30. 11. 2010 odevzdání emailem na adresu info@mestskezasahy.cz


Tato výzva je výzvou otevřenou.


Výstava se uskutečnila za podpory


Projekt podpořili


Spolupráce
 realizace nextWEB